Nieuwe trainingsmethode SCOPE® lost problemen wel blijvend op

Bijgewerkt: 11 mrt 2019


PERSBERICHT

Goudriaan, 5 maart 2019


Grootste deel bedrijfstrainingen weggegooid geld

Nieuwe trainingsmethode SCOPE® lost problemen wel blijvend op


Bestaande methoden op het gebied van training, managing en coaching sluiten veelal onvoldoende aan op de realiteit van de werkvloer, het management of de directiekamer. Uit een recente studie van de Harvard Business School*) blijkt dat 90% van de bedrijfstrainingen niet of niet voldoende werkt. De Scope methode is ontwikkeld door vier specialisten die, elk vanuit hun eigen expertise, gezamenlijk tot dezelfde conclusie kwamen en dit bevestigd zagen in bovengenoemde studie: de meeste bedrijfstrainingen werken in de praktijk niet of onvoldoende. Met de nieuwe Scope methode brengen zij hier op een creatieve manier verandering in.


Onderscheid Scope

Het onderscheidende van de Scope methode is dat het probleem of de doelstelling niet wordt gezien als ‘in beton gegoten’, maar vanuit diverse invalshoeken wordt benaderd. Door de specifieke werkwijze met heldere stappen in het proces stelt Scope teams of teamleden in staat om hun bestaande situatie vanuit verschillende onverwachte gezichts­punten diepgaand te herijken en zo mogelijk te herzien. Scope biedt een spiegel en een vergaand inzicht om daarmee het behalen van doelen te realiseren.

1. Allereerst wordt de vraag van de opdrachtgever geanalyseerd en met de direct betrok­kenen vastgesteld of het probleem en/of de bepaalde doelstelling juist geformuleerd is of dat er mogelijk alternatieven zijn. Op die manier wordt de probleem- of doelstelling op de juiste wijze vastgesteld en de weg erheen helder bepaald.

2. Hierna krijgt de opdrachtgever concreet advies m.b.t. mogelijke oplossingsrich­tingen, waarbij het geen uitgemaakte zaak is dat de training(en) door Scope gegeven gaan worden. Het realise­ren van de doelstellingen door middel van training of coaching staat altijd voorop.

3. De betrokkenen worden ondersteund bij de uitvoering op weg naar de gestelde doelen, waarbij evaluatie met het management en betrokkenen de logische volgende stap is.


Herkenbare problemen

Een volgende stap zetten als organisatie of individu? Gebrek aan focus of missie? Onvoldoende motivatie of dynamiek? Geen duidelijke verantwoordelijkheden of een gebrekkige interne communi­catie? Aan organisaties die zijn vastgelopen of dat dreigen te doen, biedt Scope een praktische leidraad. Scope is een nieuwe denk- en werkwijze om snel en op verantwoorde wijze problemen blijvend op te lossen op het gebied van communicatie, strategie en management.


Over Scope

Scope richt zich niet op specifieke branches of bepaalde lagen in organisaties. Scope is een innovatieve, breed toepasbare denk- en werkwijze. Scope werkt integraal, onafhankelijk van de probleemstelling. Dit kan op de werkvloer zijn of op managementniveau, tot en met herpositionering of het mission statement en de consequenties daarvan voor de gehele organisatie of de bedrijfscultuur. Scope is daarbij een creatief middel; de blijvende oplossing staat centraal, door anders te denken en daardoor beter te doen. Scope is een acroniem, dat staat voor:

Start - Bepaling van de doelen en planning. Commitment - Heldere afspraken met alle betrokkenen. Ontwikkeling - Het proces om nieuwe inzichten en oplossingen te creëren. Propositie - Denkrichtingen en oplossingen selecteren en uitwerken. Evaluatie - Uitwerking evalueren en nieuwe doelen bepalen.

De methode is ontwikkeld door Bernard van Duin, Rijkus Krabbendam, Jacques Meijers en Bart Toonen. Dit zijn vier specialisten die samen meer dan een eeuw ervaring hebben als adviseur, (interim-) manager, coach en/of ondernemer in o.a. marketing, communicatie, gezondheidszorg­manage­ment, techniek, overheid en onderwijs.

De Scope methode is voor hen dé manier om hun kennis en ervaring over te dragen aan anderen om ook hen te helpen hun doelen te gaan bereiken.


Meer informatie over SCOPE: www.scope-tcm.nl


SCOPE® is een geregistreerde merknaam van v.o.f. Scope Training Coaching Managing

*) The Great Training Robbery, M. Beer, M. Finnstrim, D. Schrader, 2016

Noot voor de redactie niet voor publicatie

Voor meer informatie over Scope en haar resultaten kunt u contact opnemen met:


Scope Training Coaching Managing

Rijkus Krabbendam, partner

Telefoon: 06 - 5158 5326

Mailadres: info@scope-tcm.nl


of


Evident P.R. bv

Coen Staal, communicatie adviseur

Telefoon: 033 – 455 8778

Mailadres: coen@evidentpr.nl


Meer van SCOPE

SCOPE website SCOPE bedrijfsprofiel
53 keer bekeken0 reacties

​Contact

info@evidentpr.nl

033 455 8778
 

De Brand 10-19 - 1e etage

3823 LH Amersfoort

KVK 31037321

BTW NR NL8029.12.059.B01
 

Volg ons op social media

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social Icon