“Ik weet echt wel wat ik moet vertellen!”

Steeds als we met een nieuwe klant een interview met een journalist willen voorbereiden, horen we: “Dat is niet nodig!”

“Ik weet echt zoveel van ons bedrijf, ik kan al zijn vragen beantwoorden”, reageert de woordvoerder, vaak een MT-lid. Ik vraag dan of hij/zij ooit eerder een interview heeft gegeven. Bij een bevestigend antwoord, vervolg ik: “Heb je toen ook  weleens een conceptartikel ter beoordeling ontvangen, dat je het liefst helemaal wilde herschrijven?” Maar al te vaak is het antwoord een volmondig: “Ja, nou en of!” Lees meer